Lustratio XX: Diana et Callisto. De iniquitate libidinis

Lustratio XX: Diana et Callisto. De iniquitate libidinis

CRUSTULA PRATENSIA VIII: Brevissima lustratio

SUBTITULIS LATINIS, ANGLICIS ET HISPANICIS INSTRUCTA / CON SUBTÍTULOS EN LATÍN, INGLÉS O ESPAÑOL

Ecce lustratio mense Aprili ann. MMXXI a sodali Aloisia Aguilar ducta.

Licet, si libuerit, SVBTITVLIS uti Latinis, Anglicis vel Hispanicis.

All the videos in YouTube are provided with English, Spanish and Latin SUBTITLES.

Si se desea, todos los vídeos pueden verse con SUBTÍTULOS en Inglés, Español o Latín.